Médiá

Kontakt pre médiá: info@ferovyobchod.sk

Logo na stiahnutie

SCI CMYK krivky (.pdf)

SCI CMYK (.jpg)

Tlačové správy

Iniciatíve sa venovali aj médiá

Potravinárska komora Slovenska a Slovenská aliancia moderného obchodu oficiálne podpísali vznik Iniciatívy pre férový obchod aj na Slovensku. Pripojením sa k európskej Supply Chain Initiative sa zaviazali k presadzovaniu zásad správnej obchodnej praxe a transparentnému a korektnému riešeniu všetkých prípadných sporov, ktoré môžu vzniknúť v každom obchodnom vzťahu.

Čítajte ďalej

Signatári Iniciatívy ako zmluvné strany sú povinné konať v prísnom súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane právnych predpisov na ochranu hospodárskej súťaže.

Čítajte ďalej

Členovia Potravinárskej komory Slovenska a tiež členovia Slovenskej aliancie moderného obchodu sú nielen súčasťou každodenného života Slovákov, ale aj dôležitým pilierom slovenskej ekonomiky.

Čítajte ďalej