KTO JE ZA INICIATÍVOU?

Supply Chain Initiative (SCI) je spoločnou iniciatívou, ktorú odštartovalo 8 združení pôsobiacich na úrovni EÚ s cieľom zlepšenia korektnosti obchodných vzťahov v rámci celého potravinárskeho dodávateľského reťazca.

Potravinárska komora Slovenska a Slovenská aliancia moderného obchodu sa hlásia k podpore a vytvoreniu trhového samoregulačného prostredia a spoločne vytvorili Iniciatívu pre férový obchod, ktorá je slovenskou platformou európskej SCI.

Pripojili sa

PREČO TÁTO INICIATÍVA?

Účelom Iniciatívy pre férový obchod je presadzovanie férových obchodných postupov a skvalitnenie vzájomných obchodných vzťahov v celom potravinárskom dodávateľskom reťazci. Iniciatíva si stanovila za cieľ, aby spoločnosti riešili spory spravodlivým a transparentným spôsobom, a aby sťažovateľ nebol predmetom protiopatrení.

Iniciatíva podporuje kultiváciu obchodného prostredia a jej zámerom je zabezpečenie správnej obchodnej praxe do každodenného života výrobcov, dodávateľov a obchodníkov.

11 zásad správnej obchodnej praxe

PRIPOJTE SA K NÁM!

K Iniciatíve pre férový obchod sa môžu zapojiť všetky spoločnosti dodávateľského reťazca. Aby sa spoločnosť mohla pripojiť, musí dodržiavať zásady správnych postupov v obchodných vzťahoch a splniť niekoľko požiadaviek, ktorých cieľom je integrácia princípov do každodenných činností spoločnosti. Na splnenie požiadaviek celého procesu slúžia rôzne nástroje, pre malé a stredné spoločnosti existuje zjednodušený postup.

Veríme, že táto iniciatíva prispeje ku skutočnému skvalitneniu obchodného prostredia, a že bude prospešná pre všetkých aktérov potravinárskeho dodávateľského reťazca.

Pripojiť sa

Prečo sa k nám pripojiť?

 1. Povesť

  Pristúpením k dobrovoľnému rámcu dávate svojim zákazníkom, dodávateľom a ďalším dôležitým zúčastneným stranám najavo, že ste odhodlaný budovať korektné vzťahy naprieč celým potravinárskym dodávateľským reťazcom.

 2. Dobrovoľnosť

  Často sa ukazuje, že dobrovoľné opatrenia sú rýchlejšie a menej nákladné ako oficiálne regulácie. Ako signatár sa môžete dobrovoľne zaviazať k dodržovaniu korektných obchodných vzťahov pri svojej každodennej práci s ostatnými aktérmi potravinárskeho dodávateľského reťazca.

 3. Rýchlosť

  Nemusíte roky čakať, kým legislatíve nájde riešenie na nekorektné obchodné praktiky – pristúpením k tomuto dobrovoľnému rámcu môžete získať rýchlu a funkčnú alternatívu.

 4. Špecifickosť (šité na mieru)

  Zoznam správnych obchodných praktík aj implementačný rámec vypracovali spoločnosti pôsobiace v potravinárskom dodávateľskom reťazci pre svoje vlastné potreby.

  Budete teda využívať systém zostavený na mieru Vašim potrebám a špecifikám.

 5. Európsky rozsah

  Rovnaké pravidlá budú platiť pre všetkých signatárov v rámci celého dodávateľského reťazca a EÚ.

 6. Transparentnosť

  Bez ohľadu na veľkosť Vašej spoločnosti budete mať k dispozícii jasný postup, ktorý umožňuje prístup k stanovenému súboru možností riešenia sporov.

 7. Podpora

  Podpisom získate prístup k sade podporných materiálov, ktoré uľahčia implementáciu Vašich záväzkov napr. k nástroju pre sebahodnotenie, modelom e-learningu atď.